PSİKOLOĞUN GÖREVLERİ

A. Tutuklu/hükümlülerle yapılan standart görüşmeler

 1. Talepte bulunan veya diğer birimlerden yönlendirilen tutuklu ve hükümlülerle görüşme yapılması
 2. Sosyal çalışmacı işbirliği yaparak, kuruma yeni gelen tüm tutuklu ve hükümlülerle, ilk görüşmenin ilk 3 gün içerisinde yapılması ve ilgili formların doldurulmasının sağlanması
 3. Sosyal çalışmacı ile koordineli olarak müdahale programları öncesi gerekli tarama/değerlendirme formlarının uygulanması ve diğer unvanlı personel tarafından doldurulan formların takibinin yapılması
 4. Gerek görüldüğü durumlarda tutuklu ve hükümlülerin ilgili birime yönlendirilmesi
 5. Gerek görüldüğü durumlarda görüşme yapılan tutuklu ve hükümlülerin farklı kurumlara yönlendirilmesi
 6. Tahliye tarihi yaklaşan tutuklu ve hükümlülerle tahliye hazırlık görüşmelerinin yapılması
 7. Önleyici görüşmeler ve kriz sonrası müdahale görüşmelerinin yapılması

B. Bireysel ve grup müdahale çalışmaları

 1. Tarama/değerlendirme sonuçlarına göre belirlenen yapılandırılmış bireysel müdahale programlarının uygulanması
 2. Tarama/değerlendirme sonuçlarına göre belirlenen veya psikolog tarafından ihtiyaç olduğu tespit edilen, grup çalışması niteliğindeki mahkûm davranış programlarının planlanması ve uygulanması
 3. Personele yönelik bireysel ve grup çalışmaların yürütülmesi

C. Hükümlü-tutuklulara yönelik takip işlemleri

 1. Aile görüşmelerinin yapılması
 2. Kurumda anneleriyle birlikte kalan çocukların takiplerinin yapılarak ihtiyaçlarıyla ilgili gerekli çalışmaların yürütülmesi
 3. Sosyal çalışmacının bulunmaması durumunda, ceza infaz kurumunda annelerinin yanında kalması uygun görülen 0-6 yaş arası çocukların anneleri ve dışarıdaki yakınları ile görüşme yapılarak durumlarının takip edilmesi
 4. Sosyal çalışmacının bulunmaması durumunda, ceza infaz kurumunda kalması sakıncalı olan 0-6 yaş arası çocuklara koruma kararı alınabilmesi için çalışma yürütülmesi
 5. Sosyal çalışmacının bulunmaması durumunda, ceza infaz kurumunda 6 yaşını dolduran ve dışarıda kalacak yeri olmayan çocuklar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birimleri ile görüşme yapılması
 6. Sosyal çalışmacının bulunmaması durumunda, çocukları veya kardeşleri diğer devlet kurumlarının bakım ve koruması altında olan tutuklu ve hükümlülerin bu kişilerle görüşebilmeleri için gerekli çalışmaların yürütülmesi

D. Kayıtların tutulması

 1. Hükümlü ve tutuklularla yürütülen görüşmeler neticesinde yapılan değerlendirmelerin tanıma takip dosyasına işlenmesi
 2. Gözlem ve sınıflandırma formunun doldurulması
 3. Görev alanına giren işlerle ilgili bilgilerin UYAP’a kaydedilmesi
 4. UYAP üzerinde yer alan ilgili formların doldurularak kaydının yapılması

E. Raporların Hazırlanması

 1. Gözlem ve görüşme sonuçlarını kapsayan raporların hazırlanması
 2. Genel Müdürlüğe göndermek üzere çocuk, genç ve yetişkin tutuklu hükümlülere yönelik çalışmaları gösteren dönem çizelgelerinin hazırlanması
 3. Psikiyatrik vakaların hastane sevklerinde değerlendirilmek üzere hükümlü ve tutuklular için rapor hazırlanması
 4. Tutuklu-hükümlülerin disiplin soruşturmalarına esas olmak üzere muhakkik veya disiplin kurulu tarafından talep edilen raporların düzenlenmesi
 5. Tutuklu- hükümlülerle ilgili İdare gözlem kurulunca talep edilen raporların düzenlemesi
 6. Salıverilme işlemleri kapsamında hükümlülerle ilgili rapor hazırlanması
 7. Ödül yönetmeliğinden yararlanacak hükümlü ve tutuklularla ilgili idare ve gözlem kuruluna sunulmak üzere değerlendirme raporu hazırlanması

F. Kurullarla ilgili görevler

 1. İdare ve gözlem kurulunda üye olarak görev alınması
 2. Eğitim kurulunda üye olarak görev alınması
 3. Disiplin kurulunda üye olarak görev alınması

G. Diğer görevler

 1. Çalışma ve faaliyetlere katılacak olan tutuklu ve hükümlülerin değerlendirilmesi için gerekli raporların sosyal çalışmacı ile işbirliği içinde hazırlanması
 2. Görev alanına giren konularda ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği konusunda gerekli çalışmaların yürütülmesi
 3. Eğitim birimi ile birlikte sosyal-kültürel faaliyetlere ilişkin ihtiyaçların belirlenerek planlama yapılması
 4. Gerek görülmesi halinde hükümlü ve tutukluların odalarının ziyaret edilmesi
 5. Hükümlü ve tutukluların psikolojik durumlarını tespit etmek ve takiplerini yapabilmek için psikolojik testlerin uygulanması

 

              Bir önceki sayfaya dönmek için tıklayınız.

 

 

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.