SOSYAL ÇALIŞMACI GÖREVLERİ

A. Hükümlü-tutuklularla yapılan standart görüşmeler

 1. Talepte bulunan veya diğer birimlerden yönlendirilen tutuklu ve hükümlülerle görüşme yapılması
 2. Kurum psikoloğu ile işbirliği yaparak kuruma yeni gelen tüm tutuklu ve hükümlülerle ilk 3 gün içerisinde ilk görüşmenin yapılması ve ilgili formların doldurulmasının sağlanması
 3. Kurum psikoloğu ile koordineli olarak, müdahale programları öncesi gerekli Tarama/Değerlendirme Formlarının uygulanması ve diğer unvanlı personel tarafından doldurulan formların takibinin yapılması
 4. Gerek görüldüğü durumlarda tutuklu ve hükümlülerin ilgili birime yönlendirilmesi
 5. Gerek görüldüğü durumlarda görüşme yapılan tutuklu ve hükümlülerin farklı kurumlara yönlendirilmesi
 6. Tahliye tarihi yaklaşan tutuklu ve hükümlülerle tahliye hazırlık görüşmelerinin yapılması

B. Bireysel ve grup müdahale çalışmaları

 1. Tarama/değerlendirme sonuçlarına göre belirlenen yapılandırılmış bireysel müdahale programlarının uygulanması
 2. Tarama/değerlendirme sonuçlarına göre belirlenen veya sosyal çalışmacı tarafından ihtiyaç olduğu tespit edilen, grup çalışması niteliğindeki mahkûm davranış programlarının planlanması ve uygulanması
 3. Personele yönelik bireysel ve grup çalışmaların yürütülmesi

C. Hükümlü-tutuklulara yönelik takip işlemleri

 1. Aile görüşmelerinin yapılması
 2. Kurumda anneleriyle birlikte kalan çocukların takiplerinin yapılarak ihtiyaçlarıyla ilgili gerekli çalışmaların yürütülmesi
 3. Annelerinin yanında kalması uygun görülen 0-6 yaş arası çocukların anneleri ve dışarıdaki yakınları ile görüşme yapılarak durumlarının takip edilmesi
 4. Kurumda kalması sakıncalı olan 0-6 yaş arası çocuklara koruma kararı alınabilmesi için çalışma yürütülmesi
 5. Kurumda 6 yaşını dolduran ve dışarıda kalacak yeri olmayan çocuklar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birimleri ile görüşme yapılması
 6. Çocukları veya kardeşleri diğer devlet kurumlarının bakım ve koruması altında olan tutuklu ve hükümlülerin bu kişilerle görüşebilmeleri için gerekli çalışmaların yürütülmesi

D. Kayıtların tutulması

 1. Hükümlü ve tutuklularla yürütülen görüşmeler neticesinde yapılan değerlendirmelerin tanıma takip dosyasına işlenmesi
 2. Gözlem ve sınıflandırma formunun doldurulması
 3. Görev alanına giren işlerle ilgili bilgilerin UYAP’a kaydedilmesi
 4. UYAP üzerinde yer alan ilgili formların doldurularak kaydının yapılması


E. Raporların Hazırlanması

 1. Gözlem ve görüşme sonuçlarını kapsayan raporların hazırlanması
 2. Genel Müdürlüğe göndermek üzere çocuk, genç ve yetişkin tutuklu hükümlülere yönelik çalışmaları gösteren dönem çizelgelerinin hazırlanması
 3. Ödül yönetmeliğinden yararlanacak hükümlü ve tutuklularla ilgili idare ve gözlem kuruluna sunulmak üzere değerlendirme raporu hazırlanması
 4. Salıverilme işlemleri kapsamında hükümlülerle ilgili rapor hazırlanması
 5. Tutuklu- hükümlülerle ilgili İdare gözlem kurulunca talep edilen raporların düzenlemesi
 6. Tutuklu-hükümlülerin disiplin soruşturmalarına esas olmak üzere muhakkik veya disiplin kurulu tarafından talep edilen raporların düzenlenmesi

F. Kurullarla ilgili görevler

 1. İdare ve gözlem kurulunda üye olarak görev alınması
 2. Eğitim kurulunda üye olarak görev alınması
 3. Disiplin kurulunda üye olarak görev alınması

G. Diğer görevler

 1. Çalışma ve faaliyetlere katılacak olan tutuklu ve hükümlülerin değerlendirilmesi için gerekli raporların psikologla işbirliği içinde hazırlanması
 2. Görev alanına giren konularda ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği konusunda gerekli çalışmaların yürütülmesi
 3. Eğitim birimi ile birlikte sosyal-kültürel faaliyetlere ilişkin ihtiyaçların belirlenerek planlama yapılması
 4. Gerek görülmesi halinde hükümlü ve tutukluların odalarının ziyaret edilmesi 

 

 

        Bir önceki sayfaya dönmek için tıklayınız.

 

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.