Telefonla Görüşebilmek İçin İstenen Belgeler

1.) Telefon faturasının aslı (son döneme ait olacak)
2.) Vukuatlı nüfus kaydı örnegi (fatura sahıbinin hükümlü veya tutukluyla akrabalık derecesını belirten ve nüfus müdürlügünden alınan belge.)
3.) Nüfus cüzdanı fotokopisi (fatura sahibine ait)
4.) İkametgah ilmuhaberı (fatura sahibine ait ve muhtardan)
5.) Cep telefonları için hatlı ise fatura kontörlü hat ise abonelik sözleşmesi
Bu belgeler açık veya kapalı görüş yoluyla veya posta vasıtasıyla ceza ve ınfaz kurumlarına ulastırılabılır

Telefon Görüşmesi Hakkında Genel Bilgiler

1.) Kapalı kurumda bulunan hükümlüler, belgelendirmeleri koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile telefon görüşmesi yapabilir.
2.) Telefonla görüşmeleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:
a) Hükümlüler, haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakılma veya kısıtlama cezası ile hücreye koyma cezasının infazı sırasında olmamak koşuluyla, idarenin kontrolünde bulunan ve kurumun uygun yerlerine yerleştirilen telefonlardan yararlandırılır,
b) Disiplin cezaları olsa bile, anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları veya doğal afet hâllerinde, hükümlülerin telefon görüşme hakları hiçbir şekilde engellenemez,
c) Açık ve kapalı kurumlardaki hükümlüler; altsoy, üstsoy, eş ve kardeşlerinin ölüm, ağır hastalık veya doğal afet hâllerinde, kuruma ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılır. Bu hâlde, yapılan telefon konuşmaları o haftaya ait konuşma hakkından sayılmaz. Görüşmeler, tutanak ile belgelenir ve tutanaklar özel bir dosyada saklanır,
d) Kurum personeli hükümlülere tahsis edilen telefonları kullanamaz,
e) Hükümlüler, telefon görüşmesi hakkına sahip oldukları konusunda bilgilendirilir,
f) Hükümlülerin telefonla görüşme gün ve saatleri, kurumda bulunan telefon adedi, başvuru sırası, kurumun asayiş ve güvenliği dikkate alınarak idare tarafından belirlenir. Hükümlüler görüşebilecekleri yakınlarından bir veya birden fazla kişi ile haftada bir kez ve bir telefon numarasıyla bağlantı kurarak kesintisiz görüşme yapabilir. Herhangi bir nedenle görüşme gerçekleşememişse daha önceden bildirilen numaralardan bir diğeriyle görüşebilir. Konuşma süresi görüşme başladığı andan itibaren on dakikayı geçemez. Ancak tehlikeli hükümlü oldukları idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen hükümlüler onbeş günde bir kez olmak ve on dakikayı geçmemek üzere sadece eşi, çocukları, annesi ve babası ile görüşebilir.
g) Telefonla görüşme ücreti, görüşmeyi yapan hükümlü tarafından karşılanır. Görüşme için kullanılan telefon kartları kurum kantininde satılır. Müdürü bulunmayan kurumlarda telefon kartları, ücreti hükümlülerden alınmak koşuluyla görevli memurlar tarafından temin edilir.

A BLOK

GÜNLER / SAATLER

CUMARTESİ

A BLOK

GÜNLER / SAATLER

PAZAR

09:00-09:45

A 1 - A 2 - A 3

09:00-09:45

A 25 - A 26 - A 27

09:45-10:30

A 4 - A 5 - A 6

09:45-10:30

A 28 - A 29 - A 30

10:30-11:15

A 7 - A 8 - A 9

10:30-11:15

A 31 - A 32 - A 33

11:15-12:00

A 10 - A 11 - A 12

11:15-12:00

A 34 - A 35 - A 36

13:00-13:45

A 13 - A 14 - A 15

13:00-13:45

A TEK 1 - A TEK 2 - A TEK 3

13:45-14:30

A 16 - A 17 - A 18

13:45-14:30

A TEK 4 - A TEK 5 - A TEK 6

14:30-15:15

A 19 - A 20 - A 21

14:30-15:15

A TEK 7 - A TEK 8 - A TEK 9

15:15-16:00

A 22 - A 23 - A 24

15:15-15:45

A TEK 10 - A TEK 11

 

 

15:45-16:30

A TEK 12 - A TEK 13 - A TEK 14

 

 

16:30-16:45

A TEK 15

B BLOK

GÜNLER / SAATLER

CUMARTESİ

B BLOK

GÜNLER / SAATLER

PAZAR

09:00-09:45

B1 39 - B1 40 - B1 41

09:00-09:45

B2 56 - B2 57 - B2 58

09:45-10:30

B1 42 - B1 43 - B1 44

09:45-10:30

B2 59 - B2 60 - B2 61

10:30-11:15

B1 45 - B1 46 - B1 47

10:30-11:15

B2 62 - B2 63 - B2 64

11:15-12:00

B1 48 - B1 49 - B1 50

11:15-12:00

B2 65 - B2 66 - B2 67

13:00-13:45

B1 51 - B1 52 - B1 53

13:00-14:00

B1 TEK 16-17-18-19-20

13:45-14:30

B1 37 - B1 38

14:00-15:00

B1 TEK 21-22-23-24-25

14:30-15:15

B2 54 - B2 55

15:00-16:00

B1 TEK 26-27-28-29

15:15-16:00

KREŞ

13:00-14:00

B2 TEK 32-33-34-35-36

 

 

14:00-15:00

B2 TEK 37-38-39-40-41

 

 

15:00-16:00

B2 TEK 42-43-44-45-46

C BLOK

GÜNLER / SAATLER

CUMARTESİ

C BLOK

GÜNLER / SAATLER

PAZAR

09:00-09:45

C 68 - C 69 - C 70

09:00-09:45

C 92 - C 93 - C 94

09:45-10:30

C 71 - C 72 - C 73

09:45-10:30

C 95 - C 96 - C 97

10:30-11:15

C 74 - C 75 - C 76

10:30-11:15

C 98 - C 99 - C 100

11:15-12:00

C 77 - C 78 - C 79

11:15-12:00

C 101 - C 102 - C 103

13:00-13:45

C 80 - C 81 - C 82

13:00-13:30

C TEK 47 - C TEK 48

13:45-14:30

C 83 - C 84 - C 85

13:30-14:00

C TEK 49 - C TEK 50

14:30-15:15

C 86 - C 87 - C 88

14:00-14:30

C TEK 51 - C TEK 52

15:15-16:00

C 89 - C 90 - C 91

14:30-15:15

C TEK 53 - C TEK 54 - C TEK 55
   

15:15-16:00

C TEK 56 - C TEK 57 - C TEK 58
   

16:00-16:45

C TEK 59 - C TEK 60 - C TEK 61

 

 

 

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.