Telefonla Görüşebilmek İçin İstenen Belgeler

1.) Telefon faturasının aslı (son döneme ait olacak)
2.) Vukuatlı nüfus kaydı örnegi (fatura sahıbinin hükümlü veya tutukluyla akrabalık derecesını belirten ve nüfus müdürlügünden alınan belge.)
3.) Nüfus cüzdanı fotokopisi (fatura sahibine ait)
4.) İkametgah ilmuhaberı (fatura sahibine ait ve muhtardan)
5.) Cep telefonları için hatlı ise fatura kontörlü hat ise abonelik sözleşmesi
Bu belgeler açık veya kapalı görüş yoluyla veya posta vasıtasıyla ceza ve ınfaz kurumlarına ulastırılabılır

Telefon Görüşmesi Hakkında Genel Bilgiler

1.) Kapalı kurumda bulunan hükümlüler, belgelendirmeleri koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile telefon görüşmesi yapabilir.
2.) Telefonla görüşmeleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:
a) Hükümlüler, haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakılma veya kısıtlama cezası ile hücreye koyma cezasının infazı sırasında olmamak koşuluyla, idarenin kontrolünde bulunan ve kurumun uygun yerlerine yerleştirilen telefonlardan yararlandırılır,
b) Disiplin cezaları olsa bile, anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları veya doğal afet hâllerinde, hükümlülerin telefon görüşme hakları hiçbir şekilde engellenemez,
c) Açık ve kapalı kurumlardaki hükümlüler; altsoy, üstsoy, eş ve kardeşlerinin ölüm, ağır hastalık veya doğal afet hâllerinde, kuruma ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılır. Bu hâlde, yapılan telefon konuşmaları o haftaya ait konuşma hakkından sayılmaz. Görüşmeler, tutanak ile belgelenir ve tutanaklar özel bir dosyada saklanır,
d) Kurum personeli hükümlülere tahsis edilen telefonları kullanamaz,
e) Hükümlüler, telefon görüşmesi hakkına sahip oldukları konusunda bilgilendirilir,
f) Hükümlülerin telefonla görüşme gün ve saatleri, kurumda bulunan telefon adedi, başvuru sırası, kurumun asayiş ve güvenliği dikkate alınarak idare tarafından belirlenir. Hükümlüler görüşebilecekleri yakınlarından bir veya birden fazla kişi ile haftada bir kez ve bir telefon numarasıyla bağlantı kurarak kesintisiz görüşme yapabilir. Herhangi bir nedenle görüşme gerçekleşememişse daha önceden bildirilen numaralardan bir diğeriyle görüşebilir. Konuşma süresi görüşme başladığı andan itibaren on dakikayı geçemez. Ancak tehlikeli hükümlü oldukları idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen hükümlüler onbeş günde bir kez olmak ve on dakikayı geçmemek üzere sadece eşi, çocukları, annesi ve babası ile görüşebilir.
g) Telefonla görüşme ücreti, görüşmeyi yapan hükümlü tarafından karşılanır. Görüşme için kullanılan telefon kartları kurum kantininde satılır. Müdürü bulunmayan kurumlarda telefon kartları, ücreti hükümlülerden alınmak koşuluyla görevli memurlar tarafından temin edilir.

GÜNLER / SAATLER

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

09:15-09:45

A28,

B37, Kreş

A1, B59, C68

A10, B65, C77

A19, B57, C86

09:45-10:15

C96

10:00-10:30

A29, C95


A2, B60, C69

A11, B66, C85

B62, C87, A27

10:30-11:00


B38, Kreş
10:45-11:15

A30, B55, C97


A3, B56, C70

A12, B67, C79

A21, B63, C88

11:00-11:15


A-T-1, B-T-16-32, C-T-47
11:15-11:30


A-T-2, B-T-17-33, C-T-48
11:30-11:45


A-T-3, B-T-18-34, C-T-49
11:30-12:00

A31, B54, C98

Kreş

A4, C71

A13, B61, C80

A22, B64, C89

11:45-12:00


A-T-4, B-T-19-35, C-T-50
13:30-13:45


A-T-5, B-T-20-36, C-T-51
13:30-14:00

A32, B51, C99

Kreş

A5, B58, C72

A14, C81

A23, B42, C90

13:45-14:00


A-T-6, B-T-21-37, C-T-52
14:00-14:15


A-T-7, B-T-22-38, C-T-53
14:15-14:30


A-T-8, B-T-23-39, C-T-54
14:15-14:45

A34, C100

Kreş

A6, B45, C73

A15, C82

A24, B43, C91

14:30-14:45


A-T-9, B-T-24-40, C-T-55
14:45-15:00


A-T-10, B-T-25-41, C-T-56
15:00-15:15


A-T-11, B-T-26-42, C-T-57
15:00-15:30

A33, B52, C101

Kreş

A7, B39, C74

A16, B46, C83

A25, B48, C92

15:15-15:30


A-T-12, B-T-27-43, C-T-58
15:30-15:45


A-T-13, B-T-28-44, C-T-59
15:45-16:00


A-T-14, B-T-29-45, C-T-60
15:45-16:15

A35, B53, C102

Kreş

A8, B40, C75

A17, B47, C84

A26, B49, C93

16:00-16:15


A-T-15, B-T-46, C-T-61
16:30-17:00

A36, B50, C103

Kreş

A9, B41, C76

A18, C78

B44, C94, A20

 

 

 

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.