Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Kurum Hakkında

       Kurumumuzda Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvelik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 11. maddesinde belirlenen suç kapsamına giren hükümlü ve tutuklular barındırılır. Cezaevimizde 1 adet çok amaçlı salon, 1 adet açık spor sahası, 8 adet iş atölyesi, 1 adet tam donanımlı servis olmak üzere mutfak, soğuk hava depoları, personel yemekhanesi, açık ve kapalı görüş mahalleri, avukat ziyaret mahalleri, mahkum kabul tahliye ve sevk yeri, görüşme odaları, kantin, müdahale ekip odası merkez kontrol odası, kütüphane, revir, berberhane, terzihane, mescit, çamaşırhane, arama odaları, jeneratör odası ve sığınaklar bulunmaktadır.

       400 metre kare alan üzerine kurulu ziyaretçi kabul kısmında kantin, cezaevinde üretilen ürünlerin sergilendiği stand, cezaevinden haberlerin yer aldığı duvar panosu bulunmaktadır. Ziyaretçilerin yakınlarına getirdiği eşyalar bu kısımda emanet eşya tarafından teslim alınmakta ve tutuklu ve hükümlülerce verilen eşyalar bu kısımda ziyaretçilere teslim edilmektedir.

       Ziyaretçiler asker nezaretinde cezaevine giriş yapmaktadırlar. Duyarlı kapıdan geçen ziyaretçilerin elle fiziki aramaları yapılmaktadır. Cezaevinde eşya giriş-çıkışlarının kontrolü ve izinsiz eşyaların girişlerinin engellenmesi için bina girişte duyarlı kapı ve X-Ray cihazı bulunmaktadır. Ziyaretçi ve personelin eşyaları X-Ray cihazından geçirilir. Cihazdan geçen eşyalar kontrol edilerek sahiplerine teslim edilir. Cezaevi personeli de duyarlı kapıdan geçince elle fiziki aramaları yapılmaktadır.

       Cezaevinde sağlık hizmetleri doktor, diş doktoru, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve sağlık memuru tarafından verilmektedir. Erkek hastaların yararlanması için 8 kişilik yataklı revir bulunmaktadır. Sağlık problemi yasayan tutuklu ve hükümlüler dilekçe ile revire çıkma isteklerini bildirir. İnfaz ve Koruma Memuru nezaretinde revire çıkartılan tutuklu ve hükümlünün muayenesi ilgili birim tarafından yapılır. Sağlık problemleri nedeniyle düzenli kontrolleri yapılması gereken tutuklu ve hükümlüler ilgili birim tarafından titizlikle takip edilmektedir.

       Cezaevinde personel, tutuklu ve hükümlüler için yemek ihtiyacı kurum mutfağında hazırlanmaktadır. Personel yemeğini yemekhane kısmında yemektedir. Tutuklu ve hükümlülere dağıtılmak üzere yemekler, yemek arabasıyla bloklara, bloklardan ise İnfaz ve Koruma Memurları nezaretinde odalara dağıtılmaktadır. Sağlık nedenleriyle diyet yapan tutuklu ve hükümlülere diyetlerine uygun yemek dağıtımı yapılmaktadır.

       Cezaevi kantininde tutuklu ve hükümlülere geniş bir ürün yelpazesi sunulmaktadır. Kantinde meyve ve sebze bulunmaktadır. Tutuklu ve hükümlülerce kantin fiyat listelerinden hazırlanan kantin istek dilekçesindeki malzemeler memurlarca hazırlanır. Tutuklu ve hükümlülerin haftalık 300 TL karşılığı alışveriş hakki bulunmaktadır. Kantinden yapılan alışverişlerde ücret tutuklu/hükümlünün banka hesabından kesilmektedir. Hazırlanan malzemeler memurlar tarafından fatura ile karşılaştırılarak imza karşılığı odalara teslim edilir. Cezaevinde günlük ulusal gazetelerin dağıtımı yapılmaktadır. Görevli memur odalara gazete dağıtımı yapmaktadır.

       Tutuklu ve hükümlülere gelen veya yakınlarına göndermek istedikleri mektuplar mektup okuma komisyonunca incelenerek uygun bulunanlar teslim edilir. Süreli ve süresiz yayınların incelenerek uygun bulunanların kabulünün yapıldığı yayın seçici kurulu yasak yayınların cezaevine girişini engellemektedir. Kontrolü yapılan mektup ve yayınlar görevli memur tarafından tutuklu ve hükümlülere odalarında teslim edilir ve gönderecekleri mektuplar alınır.

       Cezaevi Müdürü Başkanlığında toplanan Cezaevi Disiplin Kurulu tutuklu ve hükümlülerin durumlarını değerlendirerek gerekli kararları vermektedir. Oda seçici kurulu, oda değişikliği isteklerini değerlendirerek uygun görülen oda değişikliklerine karar verir. Seçici komisyon, sosyal ve sportif faaliyetlere katılacak tutuklu ve hükümlüleri belirler ve gruplandırır.

       Tutuklu ve hükümlü yakınları haftada 1 saat kapalı görüş, her ayin son haftası 1 saat açık görüş, resmi ve dini bayramlarda açık görüş, uygun görülmesi halinde dilekçeli görüş haklarına sahiptir. Kapalı görüşte fiziksel temas imkânı bulunmamaktadır. Açık görüşlere İnfaz ve Koruma Memurları ile Jandarma nezaret etmektedir. Tutuklu ve hükümlülerin her hafta belirlenen gün ve saatte 10 dakika telefonla görüşme yapabilme hakkı vardır.

       Cezaevinde tutuklu ve hükümlüler ile personelin yararlanabileceği geniş kapasiteli kütüphane ve okuma salonu bulunmaktadır. Kütüphanede günlük gazeteleri ve kitap okuma imkânı mevcuttur. Seçici komisyon tarafından belirlenen tutuklu ve hükümlü grupları her hafta kütüphane ve okuma salonundan yararlanabilmekte, kapalı ve çim sahada spor yapmakta, grubuyla sohbet edebilmekte ve atölyelerden yararlanabilmektedir. Hükümlü ve tutukluların bos zamanlarını üretken geçirebilmeleri için tek kişilik odaların üzerinde geniş kapasiteli, çok kullanımlı iş atölyeleri mevcuttur. Bu atölyeler; Ağaç İşleri Atölyesi, Kilim atölyesi, Çini atölyesi, Resim atölyesi, Bakir atölyesinden oluşmaktadır. Tutuklu ve hükümlüler bu atölyelerde el becerisi kazanırken; kendini ifade edebilme yeteneklerini geliştirmektedirler.

       Cezaevinin çağdaş fiziki koşulları, uzman personel ve donanımlı yöneticilerle, hükümlü ve tutuklular bu atölyelerde zamanlarını değerlendirebilecek etkinlikleri yerine getirebilmektedirler. Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların sorunları arasında yer alan; kişiler arası ilişkilerde ortaya çıkan sorunlarla, kişisel ve sosyal alan oluşmasındaki sorunlar ve zamanın değerlendirilememesi gibi sorunlara Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çağdaş anlamda çözümler getirilmiştir.

  Adres

  Muratlı Yolu 13. km Gündüzlü Mahallesi Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  Telefon

  0 (282) 234 12 36 - 37 - 38

  0 (282) 234 12 31

  E-Posta

  tekirdag.1nftcikisaretadalet gov.tr